Spring naar content

Partnerselectie Dorpshart Ter Aar van start

7 april 2022

De gemeente Nieuwkoop is op zoek naar een gecommitteerde samenwerkingspartner met ontwikkel- en organisatiekracht die samen met ons en andere stakeholders een Masterplan gaat uitwerken voor het Dorpshart Ter Aar. Het betreft een openbare partnerselectie waarbij na de selectieprocedure de geselecteerde partner samen met ons een haalbaarheidsfase start waarin gewerkt wordt aan een Masterplan.

Samen met de gemeente werkt u, na gunning in de haalbaarheidsfase, de ingediende visie uit tot een Masterplan met fasering en concretisering naar resultaat. De gemeente is voornemens om deze samenwerking te continueren en tenminste een deel van de gronden, voor zover in het bezit van de gemeente, in de ontwikkeling tegen een marktconforme grondprijs op te laten nemen.

Een super interessante Partnerselectie met veel ontwikkelpotentie! Kijk voor meer informatie op TenderNed: klik hier.

Onderwerp:

Partnerselectie Dorpshart Ter Aar van start

Scroll naar boven