Spring naar content

Aankondiging afwegingskader circulaire gronduitgifte werklocaties

9 januari 2019

SADC (Schiphol Area Development Company) en SKBN (Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland) hebben een praktijkonderzoek uitgevoerd naar de ambitie om werklocaties volgens circulaire principes te ontwikkelen. De praktijk leert namelijk dat op dit gebied een kloof tussen ambities en realisme bestaat. Akro Consult maakte in het kader van dit onderzoek deel uit van een multidisciplinair team. Dit team heeft het ‘Afwegingskader circulaire gronduitgifte werklocaties’ opgesteld, dat moet helpen de samenwerking tussen (gebieds)ontwikkelaars, de markt en de overheid beter vorm te geven. De focus hiervan ligt bij de uitgifte van gronden, want daar wordt de basis gelegd voor de circulariteit van de bebouwing.

Het afwegingskader wordt op vrijdag 18 januari gepresenteerd. Klik hier voor meer informatie.

Onderwerp:

Aankondiging afwegingskader circulaire gronduitgifte werklocaties

Scroll naar boven