Ontwikkeling P2 Groningen

Kavel P2 speelt een belangrijke rol bij de doorontwikkeling van het Europapark in Groningen. Vanwege de achtergebleven funderingen van de Hunzecentrale en onzekerheid over (de omvang van) sanering is de kavel tot op heden niet ontwikkeld. De aanpak van de bodem is bepalend voor de verkaveling, parkeren, het ontwikkelproces en de financiële haalbaarheid. Het ontwikkelen van dit gebied is daarom uitdagend. Toch biedt de kavel ook kansen vanwege de ligging ten opzichte van de stad en het treinstation, maar bijvoorbeeld ook vanwege de lagere ligging van het terrein.

De gemeente wil op de locatie een programma realiseren dat bestaat uit 50% wonen en 50% werken, waarbij sprake is van een flinke verdichting en waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de doorontwikkeling van het Europapark. Ook wordt ingezet op collectief gebouwd parkeren en alternatieve mobiliteitsoplossingen.  Tot slot heeft de gemeente stadsbreed hoge ambities voor duurzaamheid.

Door middel van een partnerselectie wenst de gemeente een partij te selecteren waarmee gezamenlijk wordt gewerkt aan het waarmaken van het hoge ambitieniveau in combinatie met de complexiteit van de opgave.

Akro heeft op basis van de stukken een tenderstrategie opgesteld en vervult aansluitend de rol van onafhankelijke procesbegeleider gedurende de voorbereiding en het doorlopen van de tender.

ac_logo