Floating Office Rotterdam

De gemeente Rotterdam heeft het winnende bid gedaan voor het huisvesten van het Global Center on Climate Adaptation (GCA). Het GCA wordt gehuisvest in een drijvend kantoor in de Rijnhaven, als symbool voor het innovatieve en duurzame karakter van Rotterdam. Akro Consult geeft de gemeente Rotterdam strategisch advies om tot een haalbare ontwikkeling en realisatie van dit vernieuwende concept te komen. Het GCA is een initiatief van de Verenigde Naties, waarbinnen verschillende landen hun kennis over een veranderend klimaat bundelen, ontwikkelen en verspreiden. De doelstelling is om het kantoor zelfvoorzienend en duurzaam te laten zijn.

ac_logo