Vakantieparken Tonselse Veld

Tonselse Veld ligt op het grondgebied van de gemeenten Ermelo en Harderwijk. Het is een gebied met veel recreatieparken. De parken verschillen onderling sterk in omvang, kwaliteit en bewonersgroepen. De gemeente Ermelo wenst recreatie is het Tonselse Veld te revitaliseren om zo het gebied toekomstbestendig te maken. Akro Consult heeft als onafhankelijke gebiedsmakelaar onderzocht of en hoe het gebied gerevitaliseerd kan worden. Daartoe werden vrijwel alle parken in het gebied bezocht en zijn zowel eigenaren, bestuurders van VvE’s als gebruikers geïnterviewd. Aan de hand van de uitkomsten van deze interviews en uitvoerige deskresearch heeft Akro Consult. De gemeente Ermelo is voornemens met het advies een vervolgproces vorm te geven waarin samen met de gebruikers van het gebied de verschillende ontwikkelingsrichtingen verder worden verkend.

ac_logo