Nota Grondbeleid Dordrecht

Case

Om de ambities in haar nieuwe Collegeakkoord te realiseren overweegt gemeente Dordrecht actiever grondbeleid in te zetten.  De nieuwe nota biedt kaders voor actief grondbeleid gebaseerd op actuele wet- en regelgeving. 

De kracht van grondbeleid

Akro Consult is gevraagd om de gemeente te ondersteunen in het actualiseren van haar Nota Grondbeleid. Samen met de gemeente maken wij een nota op maat die als kapstok gaat dienen voor uitvoeringkaders zoals uitgiftebeleid, erfpachtbeleid, de grondprijsbrief en snippergroenbeleid. Daarnaast brengen we de ambities uit de Nota Grondbeleid in evenwicht met de mogelijkheden uit de Nota Risico en Weerstandsvermogen. 

ac_logo