7 maart 2016

De Koepelgevangenissen in Arnhem, Breda en Haarlem zijn niet meer geschikt als penitentiaire inrichting. Het Rijk is eigenaar en wenst de complexen af te stoten. Akro Consult adviseert het Rijksvastgoedbedrijf over de verkoopstrategie. Daarvoor is  een procedure ontwikkeld die past bij de complexiteit van het vastgoed, de belangen van het Rijk en de betrokken gemeenten en de mogelijkheden in de markt. In Haarlem is deze strategie als eerste voorgelegd in een marktconsultatie. Breda en Arnhem volgen later.

Expertise:

Marktselecties en aanbestedingen

Meer weten:

Akro Consult Logo