Harnaschpolder

8 maart 2016

Bedrijventerrein als product van samenwerking. Dat is voor de gemeenten Den Haag en Midden-Delfland de aanleiding geweest voor de oprichting van het Bedrijvenschap Harnaschpolder. Dit bedrijvenschap neemt de ontwikkeling, acquisitie en het beheer van het bedrijventerrein Harnaschpolder voor haar rekening in opdracht van de deelnemende gemeenten. Akro Consult geeft hier (commercieel) leiding aan.

Expertise:

Gebied- en vastgoedontwikkeling

Meer weten:

Akro Consult Logo