Bedrijventerrein HarnaschPolder

Akro Consult is sinds 2012 betrokken bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein HarnaschPolder. Van 2012 tot en met 2018 heeft zij een directie- en projectleidersrol vervuld in de ontwikkeling van en acquisitie voor het bedrijventerrein. In die periode hebben onder andere de bedrijven DHL, Bauhaus, Van der Valk en David Hart Group zich er gevestigd. Akro Consult was tevens verantwoordelijk voor de contractering van alle uitgiften. Sinds 2019 is Akro Consult nog als adviseur betrokken bij een aantal gerechtelijke procedures op het gebied van onteigening en schadeverhaal.

ac_logo