den haag verkiezingen
Datum1 april, 2017
Door Akroconsult
Categorie(ën)Nieuws en columns

O, o, Den Haag ……….

Nu de verkiezingen achter de rug zijn en de formatie voor een nieuw kabinet is begonnen, is de grote vraag: komt de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland nu wel op de nationale agenda? Als verkiezingsthema was de identiteit van Nederland belangrijker dan de inrichting ervan. En het beleid van deregulering van de afgelopen jaren naar lagere overheden en de markt, geven weinig hoop op een daadkrachtige sturing vanuit Den Haag. Ruimtelijke ordening is uit!

Ruimtelijke ordening

Is er dan helemaal geen politieke aandacht voor de ruimtelijke ordening? Een aantal partijen heeft daar in de verkiezingscampagnes wel wat over opgenomen, maar dan vooral over energie, milieu en mobiliteit. Een enkele partij besteedt maar aandacht aan ons leefmilieu, de veranderingen in de stad en op het platte land, thema’s die ons behoorlijk gaan raken de komende jaren: betaalbaarheid van wonen in de ‘ondeelbare’ stad, de bereikbaarheid van regio’s, verdere krimp buiten het ‘rompertje’, de vraag of we de woningvraag binnen de steden wel kunnen opvangen en wie zich verantwoordelijk voelt voor maatschappelijke investeringen, de innovatiekracht van regio’s vergroten, de omslag naar duurzame vastgoedontwikkeling.

Binnenstedelijke transformatie

Komen deze thema’s nu op tafel bij de kabinetsformatie? De belangenverenigingen hebben daar in ieder geval flink voor gelobbyd. Zo heeft bijvoorbeeld de Neprom het manifest ‘binnenstedelijke transformatie’ opgesteld. Een noodzakelijke ontwikkeling, maar wel met een prijskaartje.

Akro Consult pleit hierbij voor een andere wijze van samenwerking tussen overheden onderling en met marktpartijen. Verbeteren van de leefbaarheid draagt per slot van rekening ook bij aan een verdraagzamere samenleving.

ac_logo