Regionale-afstemming-bedrijventerreinen_media
Datum23 maart, 2017
Door Akroconsult
Categorie(ën)Nieuws en columns, Vastgoedontwikkeling
Tag(s)Gebied- en vastgoedontwikkeling

Regionale afstemming bedrijventerreinen: een tipje van de sluier

Op de provinciale website van Zuid-Holland staat dat zij streeft naar evenwicht in vraag en aanbod en het beter benutten en verduurzamen van bestaande bedrijventerreinen. De provinciale inzet concentreert zich in de komende periode vooral op planontwikkeling en op instrumentontwikkeling om vraaggerichter te kunnen handelen. Hoe kunnen de gemeenten hieraan bijdragen? Het is namelijk de klant die uiteindelijk de vestigingslocatie bepaalt. De praktijk blijkt echter weerbarstig….

Dagelijkse praktijk

Gemeenten hanteren elk hun eigen grond- en ruimtelijk beleid. Bedrijventerreinenregio’s beslaan echter doorgaans een groter gebied met meerdere gemeenten. Daarnaast zijn veel gemeenten via hun gemeentelijk grondbedrijf actief in de grondmarkt. Dit heeft tot gevolg dat gemeenten met elkaar (kunnen) concurreren om bedrijven naar hun gemeente te ‘lokken’. Daarnaast leidt het veelal ontbreken van regionale afstemming ertoe dat beleidskeuzes op gemeentelijk niveau tot onevenwichtigheden op regionaal niveau kunnen leiden. Gevolg is dat de allocatie van bedrijven over de verschillende gemeenten suboptimaal is.

Regionale samenwerking optimaliseren

Meer regionale samenwerking op het grond- en ruimtelijk beleid zorgt voor optimale benutting van de schaarse beschikbare ruimte. Zo kan op regionaal niveau worden bepaald hoeveel er in totaal gebouwd moet worden, in welke segmenten dit nodig is en waarom aan de (verwachte) vraag tegemoet moet worden gekomen. Op basis hiervan kan vervolgens worden bezien in welke gemeente het planaanbod moet worden teruggedrongen en waar eventueel meer aanbod dient te worden gecreëerd. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de gemeentegrenzen, waardoor de projecten op de regionaal meest optimale locatie worden gerealiseerd.

Belangrijke speerpunten

Echter, wat is cruciaal voor het laten slagen van een regionale samenwerking? Hoe bepaal je waar het planaanbod eventueel moet worden teruggedrongen en waar aanbod moet worden gecreëerd? En hoe blijf je de vraag en het aanbod monitoren? Een tipje van de sluier uit eigen ervaring.

1. Behoud autonomie van individuele samenwerkingspartners

Het behoud van autonomie is een cruciaal punt. Uit de praktijk is meermaals gebleken dat samenwerkingsverbanden sneuvelen als samenwerkingspartners hun autonomie op moeten geven.

2. Informatieverzameling voor de positionering

Om inzicht te verkrijgen en te behouden in de huisvestingsvoorkeuren en -behoeften van klanten zullen gesprekken moeten worden gevoerd met onder andere potentiële klanten, beleggers, bouwers en ontwikkelaars. Kortom, ken de (actuele) markt.

3. Informatie-uitwisseling

Naast informatieverzameling is de transparante uitwisseling van informatie tussen de samenwerkende partijen cruciaal. Weet wat er speelt.

4. Intensief klantcontact via één loket

Klanten moeten bij één loket terecht kunnen waar zij snel worden geholpen en zoveel mogelijk worden ontzorgd. Dat is prettig voor de klant en daarnaast worden de samenwerkingspartners in de regio niet tegen elkaar uitgespeeld.

Kortom, dat het bedrijf in de regio terecht komt is het belangrijkste. Loopt de samenwerking in uw project niet optimaal? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

ac_logo