financien_corporaties_1600x600-e1465911099193-768x768
Datum14 juni, 2016
Door Akroconsult
Categorie(ën)Nieuws en columns

Nieuwe Woningwet vraagt om kennis financiën corporaties

De vorig jaar herziene Woningwet vraagt zowel om een andere rol van de gemeente bij het overleg met de woningcorporaties, als om specifieke kennis over de financiële situatie van de corporaties. Via de Woningwet is een jaarlijkse cyclus opgezet waarbij corporaties een voorstel doen voor hun bijdrage aan de volkshuisvesting en dit vervolgens samen met de gemeenten en de huurdersvertegenwoordiging in prestatieafspraken vertalen. Het voorstel van de corporaties dient een financiële onderbouwing te bevatten waarmee aangetoond wordt dat het redelijk en passend is in relatie tot de opgave.

Akro Consult begeleidt de totstandkoming van de prestatieafspraken. Dit doen wij vanuit een gemeente, vanuit een corporatie en soms ook als intermediair tussen partijen. Vertrekpunt daarbij vormt de financiële analyse van de corporaties versus de formulering van de volkshuisvestelijke opgave. Zo adviseren en begeleiden wij gemeenten in de analyse van de corporatiefinanciën. Dit mede vanuit de vraag om medewerkers van bijvoorbeeld een afdeling Wonen of financiën van een gemeente meer wegwijs te maken binnen de corporatiefinanciën.

ac_logo