workshop-e1465910467719
Datum14 juni, 2016
Door Akroconsult
Categorie(ën)Nieuws en columns

Consequenties en toepassingen BBV en Vpb-plicht gemeenten

Op 9 mei jl. hebben wij samen met de gemeente Borsele een workshop georganiseerd over strategisch grondbeleid en de BBV-/Vpb-regelgeving. Bij deze bijeenkomst, gericht op projectleiders, planeconomen en financiële deskundigen, waren een zevental gemeenten aanwezig. Naast inzicht in de laatste ontwikkelingen in de regelgeving en mogelijke effecten op het gemeentelijk grondbeleid stond de bijeenkomst met name in het teken van de toepassing van de regelgeving in de dagelijkse praktijk van gebiedsontwikkeling. Samen met aanwezigen is nader verkend wat de wijziging van het BBV en de Vpb-plicht concreet betekent voor het opstellen van een grondexploitatie. Dit is des te meer interessant omdat de belangen van de BBV en Vpb nogal eens conflicterend kunnen zijn. Hierbij kwamen verschillende vragen van de deelnemers naar voren. Zowel op strategisch vlak: “hoe kan er omgegaan worden met de fasering in projecten en exploitaties?” en “Wat is de beste strategie voor mijn grondexploitaties en is het verstandig deze op voorhand te bepalen?”, als meer praktische vragen “welke kostensoorten moeten onderscheiden worden?” en “hoe ga ik mijn overheadkosten in de praktijk verwerken?”.

De bijeenkomst liet zien dat er veel vragen leven bij gemeenten over een juiste en slimme toepassing van de BBV- en Vpb-regels bij planvorming en in de grondexploitaties. Op basis van een goede analyse en strategische en tactische handreikingen voor de grondexploitatie helpen wij u hierin verder.

Wilt u ook weten hoe u binnen uw gemeente strategisch kunt omgaan met de nieuwe regels van het BBV en de Vpb bij de toepassing van uw grondbeleid en/of de verantwoording daarover in meerjarenperspectieven? Wij informeren u graag over de mogelijkheden van een workshop of over een specifiek op uw gemeente of plan gerichte aanpak.

ac_logo