maritieme_servicehaven_700x700
Datum28 juli, 2016
Door Akroconsult
Categorie(ën)Nieuws en columns

Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland

Akro Consult verkent in opdracht van de provincie Flevoland welk samenwerkings- en financieringsmodel mogelijk is om bij Urk een nieuwe buitendijkse haven te realiseren: de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland. De vraag naar het (ver)bouwen van steeds grotere jachten en werkschepen wordt namelijk belemmerd door de beperkte bestaande kade- en milieuruimte en de ligging van de bestaande (oude) haven van Urk.

De realisatie van een nieuwe haven versterkt de economie van geheel Noordelijk Flevoland en de directe omgeving daarvan. Het levert daarmee een bijdrage aan het provinciale streven om Flevoland een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven te laten zijn.

ac_logo