Spring naar content

Herontwikkeling centrumgebied Bakel gestart

2 maart 2018

De dorpsraad (De Stem van Bakel) en de gemeente Gemert-Bakel zijn het project ‘Herontwikkeling centrumgebied Bakel’ gestart. Zij hebben Akro Consult gevraagd dit proces te begeleiden. Woensdagavond 28 februari vond in Bakel een bijeenkomst voor Raad en College plaats en aansluitend een druk bezochte informatieavond voor inwoners over de centrumontwikkeling.

De leefbaarheid van kleinere kernen staat onder druk door toenemende concurrentie, mobiliteit en on-line winkelen. Als gevolg hiervan verdwijnen voorzieningen en treedt leegstand op. Het doel van het project in Bakel is om de teruggang te stoppen en de levendigheid van het centrumgebied terug te brengen. Het proces dat Akro Consult begeleidt, is gericht op het inventariseren en het wegen van wensen en initiatieven van inwoners, ondernemers, instellingen en de gemeente. Vervolgens worden ze uitgewerkt in haalbare plannen en maatregelen voor betrokkenen. Met dit proces ontstaat draagvlak voor vernieuwing en vertrouwen bij betrokkenen om daaraan bij te dragen.

Op de informatieavond zijn verschillende ontwikkelscenario’s toegelicht. Vervolgens is aangegeven dat in de volgende fase, met de stakeholders, gewerkt zal worden aan concrete acties en projecten.

Lees ook het artikel in het Eindhovens Dagblad over de bijeenkomst op 28 februari.

Onderwerp:

Herontwikkeling centrumgebied Bakel gestart

Door:

Scroll naar boven