den_helder_768x768
Datum2 mei, 2016
Door Akroconsult
Categorie(ën)Nieuws en columns

Herontwikkeling centrum, Den Helder

De Koningstraat in het stadshart van Den Helder en de aanloopstraten Koningdwarsstraat en Spoorstraat vragen om een herontwikkeling om het woon- en leefklimaat te verbeteren. Uit het leefbaarheidsonderzoek dat door de gemeente is uitgevoerd, komt naar voren dat het centrum van Den Helder geschikt is voor wonen en minder voor winkel- en horecafuncties.
Zowel Woningstichting Den Helder als de gemeente Den Helder hebben vastgoed en gronden in het gebied in eigendom. Gezien de investeringskracht en samenwerking die van partijen gevraagd wordt, is het van belang om tot een samenwerkingsovereenkomst tussen beide partijen te komen. Hiermee wordt een eerste aanzet gegeven voor de vorming van een (wijk)ontwikkelingsmaatschappij voor het stadshart. Akro Consult begeleidt, binnen de kaders van de nieuwe Woningwet, het proces tot deze overeenkomst en stelt de overeenkomst op.
Verder ontwikkelt Akro Consult samen met partijen een uitvoeringsmodel voor het centrumgebied. In dit kader wordt een actor- en risicoanalyse uitgevoerd, waarbij verschillende scenario’s getoetst en vergeleken worden op juridische, financiële en fiscale aspecten en haalbaarheid.

ac_logo