Own the Spot Jasper Pluim
Datum29 juni, 2018
Door Akroconsult
Categorie(ën)Marktselecties, Nieuws en columns, Vastgoedontwikkeling
Tag(s)Gebied- en vastgoedontwikkeling, Marktselecties en aanbestedingen

Groslijstprocedure woningbouw Lelystad van start

Begin juni is de Groslijstprocedure voor woningbouw in Lelystad van start gegaan.
Met deze nieuwe aanpak vereenvoudigt Lelystad de procedure voor gronduitgifte, om zo bij te dragen aan het versnellen van de woningbouwproductie. Lelystad wil hiermee voldoen aan de stijgende vraag naar woningen in de MRA-regio. Ze beschikt over voldoende bouwgrond die de komende jaren tot ontwikkeling kan worden gebracht. Lelystad hoopt met deze vereenvoudigde procedure jaarlijks, op diverse locaties in de stad, zo’n 500 woningen toe te voegen.

De werkwijze van gronduitgifte van woongebieden kon worden geoptimaliseerd. Voor de geplande woningbouw in onder meer Warande en het Stadshart is onderzocht of het mogelijk is om op basis van een groslijst van bouwers en ontwikkelaars te komen tot een selectie van marktpartijen voor onderhandse grondverkoop.

Door eens per twee jaar de groslijst op te stellen en op basis hiervan tot selectie en gunning van bouwers en ontwikkelaars voor woningbouwopgaven te komen, ontstaat een eenduidige systematiek voor zowel de gemeente als voor de inschrijvende partijen. De belasting op inschrijvende partijen voor iedere afzonderlijke kavel/bouwenvelop wordt er door beperkt, waarmee de verhouding tussen inspanning van de marktpartij en de kans om de opgave gegund te krijgen proportioneel is. Deze systematiek is tot stand gekomen in overleg met het Overlegorgaan Bouwnijverheid Lelystad en is opgesteld door Akro Consult.

ac_logo