Westwijk Vlaardingen
Datum17 mei, 2017
Door
Paul van Dijk
(070) 326 26 23
pvandijk@akroconsult.nl
Categorie(ën)Legal, Marktselecties, Nieuws en columns, Vastgoedontwikkeling
Tag(s)Gebied- en vastgoedontwikkeling, Legal, Marktselecties en aanbestedingen

Energieneutraal centrumplan Westwijk, Vlaardingen

De gemeente Vlaardingen en woningcorporatie Waterweg Wonen vernieuwen samen de Westwijk. Speerpunt is de versterking van het centrum van de wijk aan het Erasmusplein, als vliegwiel voor de verdere wijkontwikkeling. Doel is hier voorzieningen te concentreren die nu elders in de Westwijk zijn gevestigd. Zo komen locaties vrij voor nieuwe ontwikkelingen. Vanuit deze visie hebben de gemeente en de corporatie voor het Erasmusplein een centrumplan gemaakt. Er moet een energieneutraal complex komen met een sporthal, een plint voor horeca en winkelvoorzieningen en circa 50 sociale huurappartementen. Op het maaiveld komen 95 parkeerplaatsen.

Proces begeleiding

Akro Consult begeleidt de gemeente en Waterweg Wonen bij de ontwikkel- en marktstrategie voor het centrum van de Westwijk. We begeleidden onder meer het proces van de aanbesteding van het centrumplan en van de contractvorming voor de grondinbreng, de grondverkooptransacties en de aannemingsovereenkomsten.

Design & Construct

De opdracht voor een energieneutraal centrumplan is met een niet-openbare Europese aanbesteding in de markt gezet. Er is sprake van Design & Construct; bij de realisatie wordt de UAV/GC toegepast. De marktpartijen hebben met uiteenlopende oplossingen invulling geboden aan de energieprestatie-eis van het complex. De opdracht is gegund aan ontwikkelaar Waal, die met KOW Architecten een zorgvuldig plan indiende dat op alle fronten goed scoorde. Het plan is opgezet vanuit de passief-huis-methode en het principe van full electric. De bouw start begin 2018.

 

ac_logo