middenhuur
Datum17 oktober, 2017
Door
Patrick Esveld
(070) 326 26 23
pesveld@akroconsult.nl
Categorie(ën)Nieuws en columns

Akro Consult betrokken als expert bij vraagstuk middenhuur Gemeente Utrecht

Middeninkomens in de knel
De middeninkomens vallen in de woningmarkt tussen wal en schip. In Utrecht wordt het gat waarin zij vallen door de sterk aantrekkende woningmarkt steeds groter. Ondanks dat het tekort aan middenhuur wordt ingelopen, blijft de vraag naar deze woningen hoog (1.500-2.500 woningen per jaar). Utrecht heeft zich daarom de afgelopen jaren vanuit het Actieplan Middenhuur (huren van € 700,- tot 900,- per maand) sterk gemaakt voor de bouw van meer middeldure huurwoningen. Alle partijen onderkennen het belang van dit segment en de urgentie om zich daarvoor in te zetten.

Na kwantiteit nu kwaliteit
Na de roep om meer kwantiteit, ontstaat nu de roep om meer kwaliteit. In de oververhitte woningmarkt in Utrecht gaan steeds kleinere nieuwbouw appartementen voor steeds hogere prijzen van de hand. Het college in Utrecht overweegt in navolging van Amsterdam maatregelen om deze ontwikkeling te beteugelen en heeft onlangs een pakket maatregelen voorgelegd aan de raadscommissie.

Het college stelt de volgende maatregelen voor:
– Minimum oppervlak van de woning in relatie tot de huurprijs
– Uitbreiding van de categorie middenhuur tot woningen met een huur van € 950,-/maand
– Huurstijging volgens een genormeerde index
– Een minimale exploitatieduur

Expert meeting
Om beter zicht te krijgen op de effecten van de voorgestelde maatregelen heeft de commissie zich onlangs in een expert meeting laten adviseren door een aantal experts. Patrick Esveld, partner en directeur Akro Consult, heeft met zijn jarenlange ervaring in de woningmarkt op uitnodiging van de Gemeente Utrecht deelgenomen aan deze expert meeting.

Alle experts zijn het er over eens dat maatregelen noodzakelijk zijn. Gekeken naar kwaliteit lijkt een minimumeis ten aanzien van vierkante meters woonoppervlak geen bezwaar. Tenslotte zijn te kleine appartementen op termijn niet de meest courante. Ook de aan de vierkante meters gekoppelde maximale huurprijs is overkomelijk, zo lijkt. Het bezwaar op de voorgestelde maatregelen zit echter in de wens om de appartementen voor lange termijn in deze categorie te houden én de aanvangshuren met een beperkte index te laten stijgen.

Gemeenteraadsverkiezingen
Dat er maatregelen in Utrecht gaan komen lijkt geen twijfel. Ook Rutte III zet met het regeerakkoord in op versterking van middenhuur. Met de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen in het vizier zal er echter nog de nodige discussie gevoerd worden voordat de maatregelen definitief worden.

ac_logo