Aanbestedingsplicht corporaties?
Datum30 januari, 2018
Door Akroconsult
Categorie(ën)Nieuws en columns
Tag(s)Legal, Marktselecties en aanbestedingen

Aanbestedingsplicht woningcorporaties?

Vlak voor het kerstreces heeft de Europese Commissie aangekondigd dat zij voornemens is een inbreukprocedure te starten tegen Nederland. De Commissie stelt dat woningcorporaties op grond van de Aanbestedingsrichtlijn (nr. 2014/24/EG) aangemerkt moeten worden als aanbestedende diensten en moeten voldoen aan de Europese aanbestedingsregels.

Deze discussie borrelt regelmatig op omdat de corporatiesector nu eenmaal innige banden heeft met de overheid. Deze banden zijn door de nieuwe Woningwet alleen maar sterker geworden. Het was wachten op een reactie van de Europese Commissie.

De corporatiesector is altijd tegen een aanbestedingsplicht geweest, het kabinet heeft dat tot nu toe steeds gesteund. Belangrijkste argument hierbij is steevast de gevolgen voor tijd en kosten. Corporaties zijn voorstander van verstandig aanbesteden, het gaat immers om publiek geld. Europese aanbestedingsplicht zou echter vooral meer tijd en geld kosten en daarmee zelfs de woningnood aanwakkeren!

Het Rijk zal wel op haar standpunt blijven staan, het belang van een goed functionerende corporatiesector is erg groot. Het probleem is echter dat wij er niet over gaan, omdat dit bij uitstek regelgeving is die door Europa wordt bepaald!
Wellicht zal het niet zo’n vaart lopen, maar misschien kan deze discussie aansluiten op het initiatief voor een nieuwe Reiswijzer Gebiedsontwikkeling die nieuwe en goedkopere aanbestedingsprocedures moet gaan beschrijven waar overheden, marktpartijen en ook woningcorporaties hun voordeel mee kunnen doen. De nieuwe opgave van binnenstedelijke herontwikkeling en verduurzaming speelt immers in alle vastgoedsectoren. Aandachtspunt voor de corporatiesector is de ingezette ketensamenwerking om zowel de nieuwbouw als het onderhoud met vaste partners langdurig op te pakken. Maar hier biedt een uitgekiende aanbesteding ook mogelijkheden. Het is niet de procedure maar de invulling die bepaalt of deze effectief is. De invulling bepalen de opdrachtgevers zelf!

Nog steeds begrijp ik goed dat de corporatiesector niet zit te wachten op verder Brussels ingrijpen, maar je kunt maar beter voorbereid zijn dan dat het je overkomt, zoals indertijd met het passend toewijzen in 2016. De woningproductie loopt al zo hard achter bij de vraag en mag hierdoor niet verder achterop raken.

ac_logo