Sven Schroots

Sven Schroots

Adviseur

Sven Schroots studeerde in Delft Technische Bestuurskunde met als specialisme Gebiedsontwikkeling en Ruimtelijke Ordening. Sven heeft in het verleden bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu gewerkt aan de Nationale Omgevingsvisie en aan zijn afstudeerscriptie. Hij is sinds 2015 verbonden aan Akro Consult.

Expertise
• Project- en procesmanagement van:
    - Binnenstedelijke transformaties
    - Integrale (vastgoed)ontwikkelingen (bijv. uitbreiding winkelcentra)
    - Woningbouwprojecten en herstructureringsopgaves
    - (Rijks)monumentale herbestemmingen
• Tenderprocedures: marktconsultaties, marktselecties en aanbestedingen
• Vormgeven van samenwerkingen

Selectie uit projecten
• Medeauteur Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019.
• Procesmanagement en advisering bij bepaling verkoopstrategie voormalige
   Amerikaanse Ambassade te Den Haag.
• Adviseur bij gebiedsontwikkeling NYMA-terrein te Nijmegen met o.a. vormgeven
   samenwerking, partnerselectie en advies ontwikkelstrategie.
• Begeleiding van de aanbesteding van het voormalig Slachthuisterrein te Haarlem.
• Onafhankelijk voorzitter bij concurrentiegerichte dialoog, uitbreiding
   winkelcentrum Stadshagen te Zwolle.
• Procesbegeleiding concurrentiegerichte dialoog EKP-terrein te Den Bosch.

Overige activiteiten
• Gastdocent Haagse Hogeschool en Fontys Hogeschool Eindhoven
• Young Professional Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling
   (Gebiedsontwikkeling.nu)

Akro Consult Logo