Spring naar content

Paul van Dijk

Paul van Dijk

Partner

Paul van Dijk studeerde cultuurtechniek, aangevuld met bedrijfskunde en volgde de MRE-opleiding aan de Amsterdam School of Real Estate. Vóór Akro Consult werkte hij veertien jaar bij het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam, achtereenvolgens als planeconoom, adviseur grond- en vastgoed en projectmanager. Hij werkte onder andere aan de transformatie van het Oostelijk Havengebied, de ArenA-boulevard, de Zuidas en de Vernieuwing Bijlmermeer. Gespecialiseerd in duurzame gebieds- en vastgoedontwikkeling en meervoudig (privaat) opdrachtgeverschap.

Expertise
• Project- en procesmanagement van:
    - Centrumgebieden;
    - Binnenstedelijke herstructurering;
    - Ontwikkeling en herstructurering van werklocaties;
    - Regionale ontwikkeling;
    - Herontwikkeling cultureel erfgoed.
• Ruime kennis van en ervaring met gemeentelijke organisaties.
• Duurzame gebieds- en vastgoedontwikkeling.

Selectie uit projecten
• Directie Heesch West, regionale samenwerking Bernheze, Oss en
   ’s-Hertogenbosch. Ontwikkeling en realisatie duurzaam, circulair bedrijventerrein.
• Aanbesteding en contractmanagement energieneutraal centrumplan Westwijk,
   gemeente Vlaardingen en woningcorporatie Waterweg Wonen.
• Advisering ontwikkel- en markstrategie en risicomanagement, gemeente
   Goeree-Overflakkee.
• Procesmanagement transformatie scheepswerf, gemeente Krimpen a/d IJssel.
• Gebiedsmanagement Vitale Vakantieparken, gemeente Ermelo.
• Advisering afwegingskader circulaire ontwikkeling en uitgiftebeleid Westas, SADC.
• Management private gebiedsontwikkeling Reedijk, Hoeksche Waard.

Overige activiteiten
• Kennispartner Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN).
• Lid klankbordgroep Stedelijke Herverkaveling, aanvullingswet Grondeigendom
   (Ministerie BZK).
• Diverse publicaties in onder meer ROmagazine en Stadszaken.

Contact:

Scroll naar boven