Akro Consult participeert aan de Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN). Deze stichting ontwikkelt en deelt kennis over (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen en werklocaties. Daarnaast levert zij op basis van haar kennis beleidsinput. Middels de SKBN ontmoeten regionale en stedelijke ontwikkelingsmaatschappijen elkaar en werken hierin samen.

ac_logo