Akro Consult is onderdeel van de Kring van Adviseurs van de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling en de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG). Deze beide organisaties leveren een bijdrage aan de verdere kennisontwikkeling- en deling op specifieke thema’s binnen gebiedsontwikkeling. De SKG verzorgt in dat kader ook het platform Gebiedsontwikkeling.nu.

ac_logo