Paul van Dijk heeft als specialist in kavelruil zitting in de Klankbordgroep Stedelijke Kavelruil. Deze klankbordgroep ondersteunt het stimuleringsprogramma Stedelijke Kavelruil van het Ministerie van Infrastructuur en Rijkswaterstaat. Met dit programma wordt stedelijke kavelruil als nieuwe aanpak voor gebiedsontwikkeling bekendheid gegeven. In de praktijk kan kan stedelijke kavelruil bijvoorbeeld het clusteren van winkels/voorzieningen mogelijk maken, waardoor tegelijkertijd vrijkomende ruimte in aanloopstraten getransformeerd kunnen worden naar andere functies. Paul van Dijk heeft in dit kader onder anderen een presentatie gegeven op het congres ‘stedelijke kavelruil in de praktijk’.

ac_logo