Grondprijzen Noord-Beveland

In 2014 heeft Akro Finance de notitie grondprijzen opgesteld voor de gemeente Noord-Beveland. Op basis van een uitgebreide analyse van meerjarige reeksen van transacties zijn destijds grondprijzen van onder andere (projectmatige) woningbouw, recreatieve woningbouw en bedrijventerreinen benaderd. De bewerkelijke methodiek was nodig, omdat er nauwelijks transacties en bouwactiviteiten waren; ‘market evidence’ was praktisch niet beschikbaar.

De gemeente is nu aan actualisatie toe. Vooral bij de woningbouw is ook op Noord-Beveland sterk marktherstel zichtbaar met aanzienlijke toename van (recreatieve) woningbouwtransacties en een redelijk aantal projectmatige nieuwbouw initiatieven. Dit biedt de mogelijkheid nu efficiënt en zorgvuldig de grondprijzen te herijken. Akro Finance heeft per bestemming transactieaantallen, verkoopprijzen en bouwkostenontwikkelingen geanalyseerd en biedt zo de gemeente een accuraat marktperspectief en concrete berekeningsgrondslag voor de actualisatie van de gemeentelijke grondprijzen.

ac_logo