willem_arntsz_hoeve_1600x600-768x768-1467230712
Datum10 februari, 2017
Door
Walter Stam
(070) 326 26 23
wstam@akroconsult.nl
Categorie(ën)Nieuws en columns, Procesmanagement
Tag(s)Procesmanagement

Nieuwe toekomst voor Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder

De zorg is in Nederland steeds meer gericht op zorg bij de mensen thuis, en niet op opname in instellingen zoals de Willem Arntsz hoeve in Den Dolder. De zorg die GGZ Altrecht daar nu nog biedt, zal de komende jaren dan ook worden afgebouwd. De grond en de panden, die eigendom zijn van Altrecht, zullen worden verkocht en het gebied zal een andere bestemming krijgen.

In een reeks bijeenkomsten met omwonenden, ondernemers, GGZ Altrecht en de gemeente Zeist is een evaluatie gemaakt van de mogelijkheden die passen bij het dorp Den Dolder. Dat heeft geleid tot een gebiedsvisie waarmee de gemeenteraad van Zeist op 24 januari heeft ingestemd.

Deze visie is een belangrijke stap in de ontwikkeling van het terrein tot een levendig gebied voor wonen en werken. Zij biedt een helder kader voor de ontwikkelingen die wel of niet mogen plaatsvinden, geeft richtlijnen voor de structuur van het gebied en voor het behoud van groen en bestaande gebouwen.

Akro Consult heeft GGZ Altrecht begeleid bij de totstandkoming van de gebiedsvisie, die zal worden gebruikt als basis voor de ontwikkeling van concrete bouwplannen. Omwonenden worden daarbij betrokken via een ‘planbegeleidingsgroep’. Op dit moment is Akro Consult namens Altrecht in overleg met gemeente en omwonenden voor een opzet van die planbegeleidingsgroep.

ac_logo