Marktconsultatie Plaspoelpolder 600x600
Datum21 juli, 2017
Door
Paul van Dijk
(070) 326 26 23
pvandijk@akroconsult.nl
Categorie(ën)Nieuws en columns

Marktconsultatie Plaspoelpolder

In opdracht van het Industrieschap Plaspoelpolder voert Akro Consult een marktconsultatie uit voor het herontwikkelingspotentieel van een aantal percelen aan de Treubstraat in Rijswijk. Het Industrieschap heeft de percelen strategisch aangekocht. Kernvraag in de marktconsultatie is hoe de herontwikkeling hiervan, met behoud van de bedrijfsbestemming, een optimale bijdrage kan leveren aan de revitalisering van dit voor de werkgelegenheid belangrijke terrein.

Te volgen ontwikkelstrategieën

Grofweg kunnen hierbij twee wegen worden gevolgd: een specifieke ontwikkelingsaanpak van de betreffende percelen zelf of inbreng in een bredere gebiedsaanpak. Op basis van de consultatie formuleert Akro Consult een advies voor de mogelijk te volgen ontwikkelstrategieën.

ac_logo