foto-congres-paul
Datum17 april, 2018
Door
Paul van Dijk
(070) 326 26 23
pvandijk@akroconsult.nl
Categorie(ën)Nieuws en columns, Vastgoedontwikkeling
Tag(s)Gebied- en vastgoedontwikkeling

Eerste lessen uit de praktijk van stedelijke kavelruil

In de eerste week van april vond het congres ‘stedelijke kavelruil in de praktijk’ plaats. Hier werd het jaarverslag van het Stimuleringsprogramma Stedelijke Kavelruil aan Hans Tijl (directeur Ruimtelijke Ordening ministerie Binnenlandse Zaken) overhandigd. Paul van Dijk is lid van de klankbordgroep en presenteerde samen met Theo Aquarius, de programmamanager van het ministerie, de geleerde lessen na het eerste pilotjaar.

Stedelijke kavelruil kan een passende aanpak bieden, maar is geen doel op zich. Zo kan stedelijke kavelruil bijvoorbeeld het clusteren van winkels/voorzieningen mogelijk maken, waardoor tegelijkertijd vrijkomende ruimte in aanloopstraten getransformeerd kunnen worden naar andere functies. Het instrument levert daarmee een bijdrage aan de vitaliteit en leefbaarheid van centra. Stedelijke kavelruil kan daarentegen ook bij herstructurering van bedrijventerreinen een wezenlijke rol spelen. Door kavelruil is bijvoorbeeld een betere infrastructuur of schaalvergroting mogelijk en kan een meer representatieve uitstraling worden gerealiseerd.

Stedelijke kavelruil is kortom een procestool waarbij steeds maatwerk nodig is op het gebied van draagvlak, optimale businesscase en het borgen van afspraken. Deze en andere lessons learned van de pilots kunt u vinden in het jaarverslag.

ac_logo