techport-443x443
Datum10 februari, 2017
Door Akroconsult
Categorie(ën)Cocreatie, Nieuws en columns
Tag(s)Co-creatie

Techport Centre IJmond

Al sinds 2013 is in de regio IJmond/Metropoolregio Amsterdam de Techniek Campus Techport actief. Deze virtuele campus, die is geïnitieerd vanuit het Topsectorenbeleid, het nationaal Techniekpact en de landelijke actie-agenda Smart Industry, is een samenwerkingsverband tussen bedrijven, overheden en onderwijs- en kennisinstellingen. De campus is gericht op het stimuleren en ontwikkelen van technisch onderwijs. Daarnaast wordt kennis vergaard die wordt gedeeld met het bedrijfsleven.

Door het succes van de virtuele campus is bij de deelnemers ook de behoefte ontstaan aan een fysieke ontmoetingsplaats. Aan een complex met werkruimten, laboratorium- en testfaciliteiten die door zowel bedrijven als onderwijs- en kennisinstellingen uit de regio kunnen worden gebruikt en waar kennis en ervaring kunnen worden uitgewisseld.

Dit zogenaamde Techport Centre is een gezamenlijk initiatief van Tata Steel, het Nova College en de gemeente Velsen. Zij zien dat globalisering en technologische ontwikkelingen steeds hogere eisen stellen aan de industrie. Bedrijven, maar ook technici en vakspecialisten, moeten zich blijven ontwikkelen, moeten van elkaar blijven leren om internationaal concurrerend te blijven. Het Techport Centre kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren.

Akro Consult adviseert de stuurgroep Techport over de wijze van financiering en samenwerking en is daarnaast gevraagd het projectmanagement te voeren.

ac_logo