reedijk_768x768
Datum5 februari, 2017
Door
Paul van Dijk
(070) 326 26 23
pvandijk@akroconsult.nl
Categorie(ën)Nieuws en columns

Stedelijke herverkaveling avant-la-lettre, Reedijk

In april heeft het Ministerie van I&M de Aanvullingswet Grondeigendom ambtelijk afgerond. In deze wet worden de instrumenten uit de huidige Onteigeningswet, de Wet Voorkeursrecht Gemeenten en de Wet Inrichting Landelijk Gebied samengevoegd en wordt een nieuwe regeling voor vrijwillige stedelijke herverkaveling toegevoegd. Op 1 juli 2016 komt de consultatieversie van de Aanvullingswet waarschijnlijk beschikbaar voor een openbare internetconsultatie. De wetsontwikkeling krijgt al aandacht op diverse symposia.
15 april jl. organiseerde het Kadaster haar jaarlijkse Expertmeeting Stedelijke Herverkaveling, bezocht door meer dan 150 deelnemers. Een belangrijke vaststelling is dat vrijwillige Stedelijke herverkaveling geen trucje is. Er is een effectief proces nodig waarin naast kansen vooral ook private belangen worden erkend om tot resultaat te kunnen komen.
Akro Consult heeft een bijdrage geleverd aan deze expertmeeting met een praktijkinleiding over bedrijvenpark Reedijk, Heinenoord. Akro Consult heeft in dit project procesmanagement, financiële en juridische deskundigheid samenhangend ingezet. Een geslaagd voorbeeld van een privaat-gestuurde vrijwillige stedelijke herverkaveling avant-la-lettre.

ac_logo