Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019

Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019

Agenda

Medio september 2019: Uitgave gedrukte en digitale versie Reiswijzer!


Nieuwe Reiswijzer Gebiedsontwikkeling

De vastgoedsector trekt aan en tegelijkertijd ontstaan er allerlei nieuwe uitdagingen, zoals de gewenste versnelling van betaalbare woningbouw, de energietransitie, complexere binnenstedelijke transformaties en behoud van erfgoed. Deze vraagstukken vragen om andere manieren van samenwerking.

Dit was aanleiding voor AKRO Consult, Neprom, het ministerie van Binnenlandse Zaken, de VNG, Bouwend Nederland en TU Delft om de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling te herzien. Het doel van deze nieuwe Reiswijzer is om te laten zien hoe de samenwerking eenvoudiger, sneller en tegen lagere kosten kan plaatsvinden, met een beter resultaat! De Reiswijzer biedt als handboek voor marktpartijen en overheden de handvatten om samenwerkingsprocedures te versimpelen en complexe opgaven, waarin publieke en private belangen spelen het hoofd te bieden.

Pre-Order

Op de hoogte blijven over de nieuwe Reiswijzer? Vul naam en email in en u ontvangt de sneak preview en informatie rondom de publicatie.


Strategievorming bij gebiedsontwikkeling

In de nieuwe Reiswijzer wordt naast de juridische kaderstelling bij gebiedsontwikkeling, het proces strategievorming bij gebiedsontwikkeling uitgewerkt aan de hand van een aantal stappen:

 • Analyse van de opgave
  – Publiek en privaat initiatief
  – Risico- actoranalyse
 • Ontwikkelstrategie
  – Haalbaarheidsanalyse
  – Grondbeleid
 • Samenwerkingsstrategie
  – Rol- en risicoverdeling
  – Publieke, PPS of private GREX
 • Keuze voor een samenwerkingspartner
  – Eén op één
  – Tenderstrategie
  -Tender, marktselectie of aanbesteding
 • Samenwerking (na gunning)

 


Nieuw in de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling!

AKRO Consult heeft in de nieuwe Reiswijzer gewerkt aan een aantal vernieuwingen die bijdragen aan het bereiken van effectievere samenwerking. Onze routekaart geeft een overzicht van de inhoud van de nieuwe Reiswijzer met deze vernieuwingen, omvattende:

 • Strategisch(e) keuzes en afwegingskader in aanvulling op instrumenteel kader
 • Complete en overzichtelijke structuur voor ‘strategievorming’
 • Samenwerking centraal
 • Grondbeleid als onderdeel ontwikkelstrategie
 • Scope (plan-/prijs-/partnerselectie) als onderdeel van de tenderstrategie
 • Partnerselectie als nieuw instrument
 • Aandacht voor meerwaarde dialoog bij tenderprocedures
 • Een up-to-date juridisch kader

Pre-Order

Op de hoogte blijven over de nieuwe Reiswijzer? Vul naam en email in en u ontvangt de sneak preview en informatie rondom de publicatie.


Film Stedelijke Transformatie over Reiswijzer

Nu de vastgoedsector sterk aantrekt ontstaan er allerlei nieuwe uitdagingen, zoals de behoefte aan meer woningen, de gewenste versnelling van de woningproductie, de energietransitie en complexere binnenstedelijke transformaties. In deze video lichten wij graag de vernieuwde Reiswijzer aan u toe!

Akro Consult Logo