Spring naar content

Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019

Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019


Nieuwe Reiswijzer Gebiedsontwikkeling

De vastgoedsector trekt aan en tegelijkertijd ontstaan er allerlei nieuwe uitdagingen, zoals de versnelling woningbouw, de energietransitie, complexere binnenstedelijke transformaties en behoud van erfgoed. Deze vraagstukken vragen om andere manieren van samenwerking.

Dit was aanleiding voor AKRO Consult, Neprom, het ministerie van Binnenlandse Zaken, de VNG, Bouwend Nederland en TU Delft om de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling te herzien. Het doel van deze nieuwe Reiswijzer is om te laten zien hoe de samenwerking eenvoudiger, sneller en tegen lagere kosten kan plaatsvinden, met een beter resultaat! De Reiswijzer biedt als handboek voor marktpartijen en overheden de handvatten om samenwerkingsprocedures te versimpelen en complexe opgaven, waarin publieke en private belangen spelen het hoofd te bieden.

Download nu!

Meer weten over de Reiswijzer? Of op zoek naar een Reiswijzer-oplossing passend op uw casus? AKRO Consult verzorgt Reiswijzer masterclasses gericht op strategievorming, tenderen of samenwerking bij duurzame gebiedsontwikkeling en levert diensten in lijn met de Reiswijzer. Neem gerust contact op!

Download Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019

Gedrukte exemplaren van de Reiswijzer zijn te verkrijgen bij de NEPROM.


 

Strategievorming bij gebiedsontwikkeling

In de nieuwe Reiswijzer wordt naast de juridische kaderstelling bij duurzame gebiedsontwikkeling, het proces strategievorming bij gebiedsontwikkeling uitgewerkt aan de hand van een aantal stappen:

 1. Analyse van de opgave
  – Publiek en privaat initiatief
  – Risico- actoranalyse
 2. Ontwikkelstrategie
  Haalbaarheidsanalyse
  Grondbeleid
 3. Samenwerkingsstrategie
  – Rol- en risicoverdeling
  – Publieke, PPS of private GREX
 4. Keuze voor een samenwerkingspartner
  – Eén op één
  Tenderstrategie
  – Tender, marktselectie of aanbesteding
 5. Samenwerking (na gunning)

 


Nieuw in de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling!

AKRO Consult heeft in de nieuwe Reiswijzer gewerkt aan een aantal vernieuwingen die bijdragen aan het bereiken van effectievere samenwerking. Onze routekaart geeft een overzicht van de inhoud van de nieuwe Reiswijzer met deze vernieuwingen, omvattende:

 • Strategisch(e) keuzes en afwegingskader in aanvulling op instrumenteel kader
 • Complete en overzichtelijke structuur voor ‘strategievorming’
 • Samenwerking centraal
 • Grondbeleid als onderdeel ontwikkelstrategie
 • Scope (plan-/prijs-/partnerselectie) als onderdeel van de tenderstrategie
 • Partnerselectie als nieuw instrument
 • Aandacht voor meerwaarde dialoog bij tenderprocedures
 • Een up-to-date juridisch kader

Download nu!

Meer weten over de Reiswijzer? Of op zoek naar een Reiswijzer-oplossing passend op uw casus? AKRO Consult verzorgt Reiswijzer masterclasses gericht op strategievorming, tenderen of samenwerking bij duurzame gebiedsontwikkeling en levert diensten in lijn met de Reiswijzer. Neem gerust contact op!

Download Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019

 

Scroll naar boven