Diztrikt Zwijndrecht

Het station Zwijndrecht en haar omgeving vormt functioneel hét hart van Zwijndrecht (Diztrikt). Zoals aangegeven in het Ambitiedocument moet dit stationsgebied “de komende jaren transformeren tot een levendig stuk stad. Een gebied dat meer is dan alleen een plek om te wonen of te werken, een plek die recht doet aan zijn ligging in het hart van de regio. Een prettige bestemming voor bewoners, gebruikers en passanten”. 

Dit is een stevige ambitie, een ambitie die samen met een belangrijke partner en mede grondeigenaar in het gebied, Woonkracht 10, moet worden vormgegeven. De gemeente is samen met Woonkracht 10 voortvarend aan de slag gegaan met een Ambitiedocument voor de Spoorzone Zwijndrecht – Dordrecht (i.s.m. de gemeente Dordrecht en de provincie) en een Masterplan voor de Spoorzone in Zwijndrecht.  

De gemeente wenst om de snelheid erin te houden een partnership met een marktpartij c.q. marktpartijen aan te gaanEen “boeiend en creatief proces” (aldus Wethouder Jos Huizinga) waarin Akro Consult is gevraagd de gemeente Zwijndrecht en woningcorporatie Woonkracht10 te helpen bij het bepalen van de (tender)strategie en tenderbegeleiding (partnerselectie). Eén van de belangrijke onderdelen is de (continue) dialoog met marktpartijen om tot een kwalitatief hoogwaardig en financieel haalbaar plan te komen voor Maasterras West en daarna Maasterras Oost (circa 600 woningen).  

Daarnaast moeten de gebieden boven het spoor en onder de snelweg worden ontwikkeld. In opdracht van Woonkracht10 heeft Akro een uitvraag en contractvorming begeleid voor 29 concept woningen (met PMC als methodiek; Indische buurt 1ste fase) en begeleidt Akro nu een gezamenlijk uitvraag en contractering van de gemeente en Woonkracht10 voor de 2de fase van de Indische Buurt. In de uitvraag is ruimte voor ruim 200 concept woningen voor de corporatie en vrije sector en moet de ontwikkelaar het gebied integraal ontwikkelen (inclusief openbaar gebied).

ac_logo