Legal

Legal

Akro Legal is de juridische tak van Akro Consult. Zij staat garant voor innovatieve juridische dienstverlening, speciaal gericht op vastgoed- en gebiedsontwikkelingen. Akro Legal bundelt kennis en ervaring van complexe praktijksituaties, het proces van ruimtelijke ontwikkelingen, de belangen van publieke en private partijen en relevante wetgeving en jurisprudentie.

Resultaat: juridische producten op strategisch niveau die een bijdrage leveren aan het haalbaar maken van nieuwe ruimtelijke projecten en het lostrekken van vastgelopen ontwikkelingen. Akro Legal overziet het speelveld, doorgrondt de belangen van haar spelers, adviseert over de juridische kaders en legt afspraken vast in praktische en leesbare overeenkomsten.

U kunt bij ons terecht voor de gebruikelijke juridische advisering voor de vormgeving van samenwerkingsverbanden, het toepassen van omgevingsrecht, bouwrecht, contractenrecht, ruimtelijk bestuursrecht en het aanbestedingsrecht.

Akro Legal biedt daarnaast vernieuwende producten die contractpartijen juist bij de huidige marktomstandigheden goed van pas komen:

  • Quick Scan contracten
  • Contractering nieuwe stijl
  • Contractmonitoring
  • Inventarisatie lopende rechten en verplichtingen
  • Juridische Chipknip

Actueel

Juridische advisering, Bedrijventerrein Harnaschpolder

Akro Legal is bij onderhandelingen met diverse internationale bedrijven, die zich op het bedrijventerrein Harnaschpolder willen…

Lees verder

Systematisering anterieur kostenverhaal, Velsen

Voor de gemeente Velsen zijn workshops georganiseerd om uiteindelijk tot een optimaler systeem van anterieur kostenverhaal…

Lees verder

Contractvorming Den Briel, Papendrecht

Voor het nieuwbouwproject  Den Briel  – twee woontorens met 64 zorgwoningen en commerciële  en maatschappelijke voorzieningen…

Lees verder
Akro Consult Logo