Finance

Procesmanagement
Marktselecties en
aanbestedingen
Co-creatie en
transformatie
Finance
Strategie- en
organisatieontwikkeling

De diensten van Akro Finance worden zelfstandig én als complementaire dienstverlening in samenhang met procesmanagement en juridica (Legal) aangeboden. De focus ligt op financieel-strategische advisering.

Financiële vormgeving projecten

Op basis van gedegen kennis van de relevante kengetallen én kennis van de markt worden haalbaarheidsanalyses uitgevoerd en grond- en vastgoedexploitaties opgesteld. Deze fungeren in het totale ontwikkelingstraject als afwegingskader én als handvat bij de ontwikkeling en uitvoering van het project.

Waarderingsvraagstukken
Waardebepaling van locatie- of vastgoedontwikkeling gebeurt op basis van marktkennis, marktconsultatie en de mogelijke impact van de ontwikkeling op toekomstige ontwikkelingen in de omgeving. Waardebepalingen die wij uitvoeren, richten zich vooral op inzicht in de haalbaarheid van ontwikkelingen.

Risico-analyse
Onze benadering van risico-analyse is niet om op voorhand risico’s uit te sluiten maar juist om de ontwikkeling te faciliteren. Moeilijkheden vertalen in mogelijkheden is de insteek.

Financieel-strategisch grondbeleid
Bij het opstellen van grondexploitaties hanteert Akro Consult een dubbele doelstelling: een sluitende exploitatie in samenhang met de optimale uitkomst van het ontwikkelprogramma.

Actueel

Marktanalyse en advisering woningbouwproject Veghels Buiten

20 december 2018

Akro Consult is door de vof Van de Ven – van Wanrooij gevraagd om een analyse…

Lees meer

Meerjarenprogramma grondexploitaties, Bernisse

26 februari 2016

Voor deze gemeente, die in 2015 is opgegaan in de nieuwe gemeente Nissewaard, is jaarlijks het…

Lees meer

Woningcorporaties financieel in beeld, Velsen

25 februari 2016

In het kader van de invoering van de herziene Woningwet heeft Akro Consult de financiële informatie…

Lees meer

Koninklijke Verenigde Leder, Oisterwijk

24 februari 2016

Voor de gemeente Oisterwijk is een risicoanalyse gemaakt voor de herstructurering van het voormalige fabriekscomplex Koninklijke…

Lees meer

Marktanalyse en advisering woningbouwproject Veghels Buiten

20 december 2018

Akro Consult is door de vof Van de Ven – van Wanrooij gevraagd om een analyse…

Lees meer

Meerjarenprogramma grondexploitaties, Bernisse

26 februari 2016

Voor deze gemeente, die in 2015 is opgegaan in de nieuwe gemeente Nissewaard, is jaarlijks het…

Lees meer

Woningcorporaties financieel in beeld, Velsen

25 februari 2016

In het kader van de invoering van de herziene Woningwet heeft Akro Consult de financiële informatie…

Lees meer

Koninklijke Verenigde Leder, Oisterwijk

24 februari 2016

Voor de gemeente Oisterwijk is een risicoanalyse gemaakt voor de herstructurering van het voormalige fabriekscomplex Koninklijke…

Lees meer
Akro Consult Logo