Spring naar content

Finance

Procesmanagement
Marktselecties
Co-creatie
Finance
Strategie- en
organisatieontwikkeling

Akro Finance is onderdeel van Akro Consult. Akro Finance staat voor heldere en doelgerichte financiële dienstverlening, speciaal gericht op de vastgoed- en gebiedsontwikkeling. Wij maken van complexe business cases een helder advies, dat altijd afgestemd is op de door onze opdrachtgevers gewenste diepgang. We ondersteunen zowel publieke als private partijen en zorgen, waar gewenst, voor integratie van Procesmanagement-, Legal- en Finance-advies. De focus van Akro Finance ligt op financiële scenario- en haalbaarheidsanalyses van en strategisch advies voor gebieds- en vastgoedontwikkeling, op second opinions, het opstellen van grond- en vastgoedexploitaties en op financieel procesmanagement en risicobeheersing.

Financiële analyses en strategisch advies

Onze scenario- en haalbaarheidsanalyses en ons strategisch advies baseren we op gedegen kennis van de grond- en vastgoedmarkten. De adviezen stellen opdrachtgevers in staat om goed afgewogen besluiten te nemen over gebieds- en vastgoedontwikkelingen en risicobeheersing. De adviezen dragen bijvoorbeeld bij aan het uitlijnen van ontwikkel- en marktstrategieën.  En afgeleid hiervan de afbakening en de aanpak van selectie- of aanbestedingsprocedures, waaronder ook de partnerselectie, concurrentiegerichte dialoog of geïntegreerde aanbestedingen.

Second opinions

Een goede second opinion geeft een bestuur meer inzicht in de uitkomsten van een business case, financiële haalbaarheidsanalyse, grondexploitatie of vastgoedexploitatie en de risicobeheersing. Wij voeren voor diverse opdrachtgevers second opinion-onderzoek uit, op basis van zorgvuldig afgestemde stappen. Afstemming van de belangen van stakeholders en transparantie en uitvoerbaarheid van onze adviezen zijn vaste kernwaarden in onze dienstverlening.

Grond- en vastgoedexploitaties

We verzorgen en actualiseren grond- en vastgoedexploitaties, waarbij we rekening houden met specifieke locatie- en marktomstandigheden, risico’s en scenario’s, de ontwikkelstrategie en de specifieke (verslaggevings-)regelgeving. Het is daarbij de kunst om complexe berekeningen en onderbouwingen te vertalen naar goed leesbare rapportages. Op basis van onze standaard aanpak zijn wij in staat om snel en helder te rapporteren, altijd met aandacht voor de hoofdlijnen van de grond- en vastgoedexploitatie, verschillenanalyses en de risicobeheersing. Daarmee worden bestuur en management betrokken op die financiële aspecten van een ontwikkeling die er werkelijk toe doen! We adviseren daarbij niet alleen over individuele projecten maar ook over de sturing en beheersing op programma-/portefeuilleniveau.

Financieel procesmanagement

Voor gemeenten voeren we diverse opdrachten uit op het gebied van financieel procesmanagement. We begeleiden planeconomen bij het opstellen van haalbaarheidsstudies en grondexploitaties en adviseren over strategische keuzes in het reken- en tekenproces en bij het maken van afspraken tussen publieke en private partijen. Ook adviseren we over de inrichting van de sturing en beheersing van programma’s en projecten, de bestuurlijke informatievoorziening en risicomanagement. We doen dit ook voor projecten die bijvoorbeeld zijn ondergebracht bij een verbonden partij zoals een grondexploitatiemaatschappij of een regionale samenwerking.

Neem contact met ons op voor meer informatie en advies.

Maurice Schenk
(070) 326 26 23
mschenk@akroconsult.nl

Scroll naar boven