Spring naar content

Finance

Procesmanagement
Marktselecties
Co-creatie
Finance
Strategie- en
organisatieontwikkeling

De diensten van Akro Finance worden zelfstandig én als complementaire dienstverlening in samenhang met procesmanagement en juridica (Legal) aangeboden. De focus ligt op financieel advies in de vorm van planeconomie alsmede strategisch advies voor vastgoed en gebiedsontwikkeling in de vorm van strategisch grondbeleid.

Haalbaarheidsanalyse en grond- en vastgoedexploitatie

Op basis van gedegen kennis van de relevante kengetallen én kennis van de markt wordt een haalbaarheidsanalyse uitgevoerd en grond- en vastgoedexploitatie opgesteld voor vastgoedontwikkeling en gebiedsontwikkeling alsmede voor tenders. Deze fungeren in het totale ontwikkelingstraject als afwegingskader én als handvat bij de ontwikkeling en uitvoering van het project.

Waardering in de gebiedsontwikkeling

Waardebepaling van locatie- of vastgoedontwikkeling gebeurt op basis van marktkennis, marktconsultatie en de mogelijke impact van de ontwikkeling op toekomstige ontwikkelingen in de omgeving. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van de residuele grondwaarde methode. Waardebepalingen die wij uitvoeren, richten zich vooral op inzicht in de financiële haalbaarheid van ontwikkelingen. Daarnaast gebruiken we onze marktkennis om grondprijsbeleid te ontwikkelen.

Risico-analyse van grond en vastgoed

Onze benadering van een risico-analyse is niet om op voorhand risico’s uit te sluiten maar juist om de vastgoed en gebiedsontwikkelingen te faciliteren. Moeilijkheden vertalen in mogelijkheden is de insteek.

Specialist in het opstellen van grondexploitaties

Bij het opstellen van grondexploitaties hanteert Akro Consult een dubbele doelstelling: een sluitende exploitatie in samenhang met de optimale uitkomst van het ontwikkelprogramma.

Neem contact met ons op voor meer informatie en advies.

Patrick Esveld

(070) 326 26 23
pesveld@akroconsult.nl

Scroll naar boven