Finance

Procesmanagement
Marktselecties en
aanbestedingen
Co-creatie en
transformatie
Finance
Strategie- en
organisatieontwikkeling

De diensten van Akro Finance worden zelfstandig én als complementaire dienstverlening in samenhang met procesmanagement en juridica (Legal) aangeboden. De focus ligt op financieel advies alsmede strategisch advies voor vastgoed en gebiedsontwikkeling.

Haalbaarheidsanalyses en grond- en vastgoedexploitaties

Op basis van gedegen kennis van de relevante kengetallen én kennis van de markt worden haalbaarheidsanalyses uitgevoerd en grond- en vastgoedexploitaties opgesteld voor vastgoedontwikkelingen en gebiedsontwikkelingen alsmede voor tenders. Deze fungeren in het totale ontwikkelingstraject als afwegingskader én als handvat bij de ontwikkeling en uitvoering van het project.

Waardering in de gebiedsontwikkeling

Waardebepaling van locatie- of vastgoedontwikkeling gebeurt op basis van marktkennis, marktconsultatie en de mogelijke impact van de ontwikkeling op toekomstige ontwikkelingen in de omgeving. Waardebepalingen die wij uitvoeren, richten zich vooral op inzicht in de haalbaarheid van ontwikkelingen.

 

Risico-analyses van grond en vastgoed

Onze benadering van risico-analyse is niet om op voorhand risico’s uit te sluiten maar juist om de vastgoed en gebiedsontwikkelingen te faciliteren. Moeilijkheden vertalen in mogelijkheden is de insteek.

Specialist in het opstellen van grondexploitaties
Bij het opstellen van grondexploitaties hanteert Akro Consult een dubbele doelstelling: een sluitende exploitatie in samenhang met de optimale uitkomst van het ontwikkelprogramma.

 

Akro Consult Logo