Nieuwe Reiswijzer Gebiedsontwikkeling – begin 2019

Fokkerkantoor

Fokker behouden voor Papendrecht. In die ambitie heeft Akro Consult de gemeente Papendrecht ondersteund met het opstellen van een bidbook voor vestiging van een nieuwe fabriekshal, het uitwerken van een erfpacht- en financieringsconstructie voor het fabrieksterrein en de begeleiding van het ontwerptraject voor een nieuw hoofdkantoor. Het project van het nieuwe hoofdkantoor verkeert nu in de fase van aanbesteding.

Koepelgevangenissen

De Koepelgevangenissen in Arnhem, Breda en Haarlem zijn niet meer geschikt als penitentiaire inrichting. Het Rijk is eigenaar en wenst de complexen af te stoten. Akro Consult adviseert het Rijksvastgoedbedrijf over de verkoopstrategie. Daarvoor is  een procedure ontwikkeld die past bij de complexiteit van het vastgoed, de belangen van het Rijk en de betrokken gemeenten en de mogelijkheden in de markt. In Haarlem is deze strategie als eerste voorgelegd in een marktconsultatie. Breda en Arnhem volgen later.

Schalkstad

Het winkelcentrum in het Haarlemse Schalkwijk is het tweede winkelcentrum van de stad en vervult een rol als koopcentrum voor de regio. Sinds lange tijd worden door de gemeente Haarlen en de vastgoedeigenaren plannen gemaakt voor herontwikkeling van het winkelcentrum. Het doel hiervan is een beter en eigentijdser winkelcentrum te maken dat met toevoeging van functies als wonen, een bioscoop, horeca en opgeknapte verbljifsruimte, ook een belangrijkere rol speelt voor de buurt. Het versnipperde eigendom, concurrentie in de regio en veranderingen in de winkelmarkt hebben lange tijd realisatie belemmerd. Momenteel is er een vastgesteld bestemmingsplan vindt op korte termijn een marktselectie plaats voor een nieuwbouwblok met supermarkten, afzoomwinkels, een parkeergarage en woningen. Akro Consult vult het projectmanagement namens de gemeente in.

Akro Consult Logo