Nieuwe Reiswijzer Gebiedsontwikkeling – begin 2019

Actieve acquisitie en ontwikkeling, bedrijventerrein Harnaschpolder

Met het bedrijvenschap Harnaschpolder geven de gemeenten Den Haag en Midden-Delfland vorm aan samenwerking bij de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein. Dit bedrijvenschap neemt de ontwikkeling, acquisitie en het beheer van het bedrijventerrein Harnaschpolder voor haar rekening in opdracht van beide gemeenten. Akro Consult geeft hier commercieel leiding aan.

Doorstart ontwikkeling Entree Oost, Haarlem

Veranderende vraag en economische omstandigheden maken dat nieuwbouwontwikkelingen soms opnieuw doordacht en opgestart moeten worden. Die expertise heeft Akro Consult ingebracht in het project  Entree Oost. Samen met de gemeente Haarlem en de ontwikkelcombinatie OC023 (BPD,Slokker Vastgoed, AM en Ymere) is in 2015 onder leiding van Akro Consult een nieuw masterplan vastgesteld en vertaald in een bestemmingsplan. De eerste bouwactiviteiten gaan in 2016 van start. Inmiddels voert Akro Consult ook het procesmanagement voor Entre West, dat al verder in ontwikkeling is.

Herontwikkeling winkelcentrum Schalkwijk, Haarlem

Voor dit tweede winkelcentrum van de stad met een rol als koopcentrum voor de regio werden al lange tijd plannen gemaakt voor herontwikkeling. Versnipperd eigendom, concurrentie in de regio en veranderingen in het winkelgedrag stonden dit in de weg. Onder aansturing van Akro Consult dat namens de gemeente het projectmanagement voert, ligt er nu een definitief bestemmingsplan en start op korte termijn de marktselectie voor een nieuwbouwontwikkeling met supermarkten, afzoomwinkels, een parkeergarage en woningen.

Akro Consult Logo