Juridische advisering, Bedrijventerrein Harnaschpolder

Juridische advisering, Bedrijventerrein Harnaschpolder

Akro Legal is bij onderhandelingen met diverse internationale bedrijven, die zich op het bedrijventerrein Harnaschpolder willen vestigen, betrokken tot en met contractvorming. Daarnaast  heeft Akro Legal voor het Bedrijvenschap Harnaschpolder de nodige Wob-verzoeken behandeld.

Systematisering anterieur kostenverhaal, Velsen

Voor de gemeente Velsen zijn workshops georganiseerd om uiteindelijk tot een optimaler systeem van anterieur kostenverhaal te komen. Op basis van de opgedane kennis is binnen de gemeentelijke organisatie het verplichte kostenverhaal bij facilitair grondbeleid opnieuw vormgegeven en afgestemd op de legesverordening. Samen met de betrokken medewerkers is een systematische werkwijze ontwikkeld, inclusief stroomschema’s en modelovereenkomsten.

Contractvorming Den Briel, Papendrecht

Voor het nieuwbouwproject  Den Briel  – twee woontorens met 64 zorgwoningen en commerciële  en maatschappelijke voorzieningen – heeft Akro Legal voor de gemeente Papendrecht de onderhandelingen gevoerd en de contracten opgesteld.  Voor de voorzieningen is een aanneemovereenkomst afgesloten tussen gemeente en bouwer. Met de zorginstelling, die de woontorens in eigendom krijgt,  is een koop- en financieringsovereenkomst afgesloten.

Akro Consult Logo