Nieuwe Reiswijzer Gebiedsontwikkeling – begin 2019

Herontwikkeling Willem Arntsz Hoeve, Den Dolder

Veranderingen in de zorg en de bekostiging daarvan maken dat GGZ Altrecht dit grote terrein op de Utrechtse Heuvelrug en het daarop aanwezige vastgoed wil afstoten en zo ruimte te maken voor nieuwe ontwikkelingen. Het terrein biedt volop kansen voor uniek wonen en nieuwe functies. Akro Consult begeleidt Altrecht in deze gebiedstransformatie. Op dit moment wordt daartoe onder andere in co-creatie met de omgeving een gebiedsvisie opgesteld.

Transformatie bedrijventerrein Reedijk, Binnenmaas

Het bedrijventerrein Reedijk in de Hoeksche Waard ontbeert een adequate infrastructuur en is bovendien erg verrommeld. Herstructurering van het terrein vraagt om een collectieve aanpak met oog voor de belangen van de zeven private eigenaren. Akro Consult werkt in opdracht van de eigenaren  als procesmanager en begeleidt hen bij het opstellen van het Masterplan, de grondexploitatie en het uitwerken van een samenwerkings- en bekostigingsstructuur. Onderdeel hiervan is het opstellen van een anterieure exploitatie-overeenkomst met de gemeente Binnenmaas.

Herontwikkeling Koninklijke Verenigde Leder, Oisterwijk

Het voormalige fabrieksterrein Koninklijke Verenigde Leder wordt herontwikkeld tot een gevarieerd gebied met diverse functies. De financiële betrokkenheid in de vorm van grondbezit en het belang van dit gebied voor Oisterwijk, alsmede de publiekrechtelijke rol maken het dat de gemeente Oisterwijk gedurende de planontwikkeling de risico’s duidelijk in beeld wil hebben om zo nodig (bij)sturing te kunnen geven. Akro Consult heeft een risicoanalyse gemaakt en actualiseert deze periodiek.

Akro Consult Logo