Wouter van Deurzen

Wouter van Deurzen

Adviseur

Wouter studeerde planologie in Nijmegen en heeft zich tijdens zijn duale master gespecialiseerd in vastgoed -en grondmanagement. Na zijn afstuderen is hij betrokken geweest bij het opzetten van een afdeling belast met het onderzoeken van de bodemkwaliteit bij Alliander. Hierna heeft hij de overstap gemaakt naar Semmtech als business consultant. Wouter is vanuit deze rol betrokken geweest bij uiteenlopende technisch complexe projecten in de infrastructuur en utiliteitsbouw tijdens de realisatie -en exploitatiefase. Hierin was hij verantwoordelijk voor het beheersbaar maken van complexe, integrale bedrijfsprocessen en heeft hij veel ervaring opgedaan met geïntegreerde contractvormen vanuit opdrachtgevers alsook opdrachtnemers. In zijn latere rol als lead consultant was hij operationeel verantwoordelijk voor het contract -en projectmanagement bij diverse projecten en klanten. Om verder invulling te geven aan zijn passie voor de ruimtelijke ontwikkeling in Nederland en belangstelling voor processen was de overstap naar Akro Consult voor Wouter een uitgelezen kans.

Contact:

Akro Consult Logo