Spring naar content

Roger Kersten

Roger Kersten

Partner/directeur

Roger Kersten is planoloog en was vóór Akro Consult bijna vijftien jaar actief als beleidsmedewerker, projectleider en manager bij de gemeenten Amsterdam en Beverwijk. Hij is vanaf 1999 werkzaam bij Akro Consult, sinds 2001 als partner en kort daarna als directeur. Van hieruit is hij als strategisch adviseur gebiedsontwikkeling en procesmanager betrokken bij een breed scala aan projecten voor diverse overheden, zoals in de gemeente Haarlem, voor de ontwikkelingen rond winkelcentrum Schalkwijk en het project de Entree.

Daarnaast is Roger Kersten bij Akro Consult verantwoordelijk voor de ontwikkeling van tenderstrategieën, een belangrijk middel om tot samenwerking te komen.

Expertise
• Project- en procesmanagement van:
    - Marktselecties en aanbestedingen;
    - Binnenstedelijke herstructurering;
    - Regionale samenwerkingen;
    - Centrumplannen;
    - Bedrijventerreinen.
• Kennis van de organisatie en werkwijze van gemeenten.
• Organisatieadvies bij projecten.

Selectie uit projecten
• Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2011 en 2019.
• Begeleiding van de aanbesteding van het voormalig Slachthuisterrein te Haarlem.
• Begeleiding verkoop vm. Amerikaanse Ambassade in Den Haag,
   vm. Witte Theater in Velsen en De Egelantier in Haarlem.
• Begeleiding van de marktconsultaties en verkoop van de koepelgevangenissen
   Arnhem, Haarlem en Breda.
• Begeleiding van de planvorming voor ca. 800 woningen bij Entree Oost en Entree
   West te Haarlem en begeleiding van onderhandelingen van de gemeente
   Haarlem met privaat consortium.
• Dorpsregisseur transformatie centrumgebied Bakel.

Overige activiteiten
• Lid Commissie van Aanbestedingsexperts, branchespecialist gebiedsontwikkeling.
• Lid redactieraad ROmagazine.
• Lid Kring van Adviseurs van de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling.
• Docent bij de NEPROM en de Hogeschool Rotterdam.
• Betrokken bij onderzoeksaspecten van verschillende ministeries, waaronder het
   opstellen van analyses van en oplossingen voor de vastgoedcrisis,
   de inzet van rijksvastgoed voor de regionale agenda van het kabinet.
• Actief bij het Forum voor Stedelijke Vernieuwing en het forum Ruimte.

Contact:

Scroll naar boven