Spring naar content

Hélène Schepens

Hélène Schepens

Adviseur Akro Legal

Met haar Brabantse roots, gemeentelijke achtergrond en praktische insteek houdt Hélène Schepens zich binnen Akro Consult bezig met strategische advisering (zowel juridisch als procesmatig) op het snijvlak van het privaat- en publiekrecht. Hélène vindt het een sport om partijen in het voortraject van een vastgoed- of gebiedsontwikkelingsopgave constructief te laten samenwerken. Partijen verbinden zich langjarig, waarbij een goede relatie dus niet mag ontbreken. Ook in de contracten brengt zij dit zoveel mogelijk tot uitdrukking.

Expertise
• Aanbestedingsrecht (begeleiden procedures).
• Bouw-, vastgoed- en omgevingsrecht.
• Contractenrecht, waaronder koop-, ontwikkel- en
   samenwerkingsovereenkomsten.
• Gemeentelijk kostenverhaal (anterieure exploitatieovereenkomsten).
• Procesmanagement.

Selectie uit projecten
• Begeleiding (juridisch en procesmatig) aanbestedingsprocedure Roosenhorst voor
  de gemeente Voorschoten.
• Begeleiding (juridisch en procesmatig) verkoopprocedure Molen Akkers / De
   Hasselt II voor de gemeente Reusel-De Mierden.
• Second opinion samenwerking en ontwikkelovereenkomst Floriade voor de
   gemeenteraad in Almere.
• Juridische advisering en contractering diverse cases voor ontwikkelaar Timpaan.
• Contractering aan- en verkoop voormalige BBL-gronden/verwezenlijking
   gebiedsambities voor de gemeente Goeree-Overflakkee.
• Procesmanagement Entree Oost en West voor de gemeente Haarlem.

Overige activiteiten
• Lid Jong Onroerend goed Den Haag (JOH)
• Lid Netwerk Jong Leefomgeving
• Lid Jong Onroerend goed Brabant (JOB)

Contact:

Scroll naar boven