Spring naar content

Helen Amerika

Helen Amerika

Senior adviseur

Helen Amerika is bestuurskundige. Ze voelt zich thuis op het grensvlak van publiek en privaat. Voor Akro Consult was Helen partner en adviseur bij Planeta Advies en consultant bij Deloitte Real Estate Advisory. Sinds 2017 is zij werkzaam bij Akro Consult en is ze onder meer verantwoordelijk voor het procesmanagement voor de gemeente Lelystad bij de stroomlijning van martkselecties via de groslijstsystemathiek.

Expertise
• Project- en procesmanagement van:
    - Project- en procesmanagement van:
    - Centrumgebieden;
    - Herstructureringsgebieden;
    - Instellingsterreinen;
    - Woningbouwprojecten;
• Marktselecties en aanbestedingen.
• Vermarkting van instellingsterreinen en zorgvastgoed.
• (Her)ontwikkeling van erfgoed.

Selectie uit projecten
• Procesmanagement transformatie voormalige Grasso-fabriek te Den Bosch.
• Betrokken bij het schrijven van de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019.
• Projectmanagement bij de ontwikkeling van het Floating Office te Rotterdam.
• Procesmanagement bij stroomlijning marktselecties voor de gemeente Lelystad.
• Procesmanagement haalbaarheidsfase en ontwikkelingsstrategie Vitaal
   Vogelenzang.
• Onafhankelijke gebiedsmakelaar Vitale Vakantieparken Tonselse Veld Ermelo.

Contact:

Scroll naar boven