Roger Kersten heeft als branche-expert zitting in de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvA). De CvA is een onafhankelijk en onpartijdig orgaan dat valt onder het ministerie van Economische Zaken Zaken en Klimaat. Zij bemiddelt en adviseert op een laagdrempelige en snelle manier bij klachten over aanbestedingen. Deze adviezen zijn niet bindend, maar krijgen in de rechtspraktijk wel enig gezag toegekend. Roger Kersten neemt als expert inkoop, publiek private samenwerking en gebiedsontwikkeling deel aan de Commissie.

ac_logo