Contractvorming Den Briel, Papendrecht

21 februari 2016

Voor het nieuwbouwproject  Den Briel  – twee woontorens met 64 zorgwoningen en commerciële  en maatschappelijke voorzieningen – heeft Akro Legal voor de gemeente Papendrecht de onderhandelingen gevoerd en de contracten opgesteld.  Voor de voorzieningen is een aanneemovereenkomst afgesloten tussen gemeente en bouwer. Met de zorginstelling, die de woontorens in eigendom krijgt,  is een koop- en financieringsovereenkomst afgesloten.

Client:

Gemeente Papendrecht

Expertise:

Meer weten:

Hélène Schepens

Contractvorming Den Briel, Papendrecht

Voor het nieuwbouwproject  Den Briel  – twee woontorens met 64 zorgwoningen en commerciële  en maatschappelijke voorzieningen – heeft Akro Legal voor de gemeente Papendrecht de onderhandelingen gevoerd en de contracten opgesteld.  Voor de voorzieningen is een aanneemovereenkomst afgesloten tussen gemeente en bouwer. Met de zorginstelling, die de woontorens in eigendom krijgt,  is een koop- en financieringsovereenkomst afgesloten.

Akro Consult Logo