Nieuwe Reiswijzer Gebiedsontwikkeling – begin 2019

Fokkerkantoor

Fokker behouden voor Papendrecht. In die ambitie heeft Akro Consult de gemeente Papendrecht ondersteund met het opstellen van een bidbook voor vestiging van een nieuwe fabriekshal, het uitwerken van een erfpacht- en financieringsconstructie voor het fabrieksterrein en de begeleiding van het ontwerptraject voor een nieuw hoofdkantoor. Het project van het nieuwe hoofdkantoor verkeert nu in de fase van aanbesteding.

Koepelgevangenissen

De Koepelgevangenissen in Arnhem, Breda en Haarlem zijn niet meer geschikt als penitentiaire inrichting. Het Rijk is eigenaar en wenst de complexen af te stoten. Akro Consult adviseert het Rijksvastgoedbedrijf over de verkoopstrategie. Daarvoor is  een procedure ontwikkeld die past bij de complexiteit van het vastgoed, de belangen van het Rijk en de betrokken gemeenten en de mogelijkheden in de markt. In Haarlem is deze strategie als eerste voorgelegd in een marktconsultatie. Breda en Arnhem volgen later.

Schalkstad

Het winkelcentrum in het Haarlemse Schalkwijk is het tweede winkelcentrum van de stad en vervult een rol als koopcentrum voor de regio. Sinds lange tijd worden door de gemeente Haarlen en de vastgoedeigenaren plannen gemaakt voor herontwikkeling van het winkelcentrum. Het doel hiervan is een beter en eigentijdser winkelcentrum te maken dat met toevoeging van functies als wonen, een bioscoop, horeca en opgeknapte verbljifsruimte, ook een belangrijkere rol speelt voor de buurt. Het versnipperde eigendom, concurrentie in de regio en veranderingen in de winkelmarkt hebben lange tijd realisatie belemmerd. Momenteel is er een vastgesteld bestemmingsplan vindt op korte termijn een marktselectie plaats voor een nieuwbouwblok met supermarkten, afzoomwinkels, een parkeergarage en woningen. Akro Consult vult het projectmanagement namens de gemeente in.

Actieve acquisitie en ontwikkeling, bedrijventerrein Harnaschpolder

Met het bedrijvenschap Harnaschpolder geven de gemeenten Den Haag en Midden-Delfland vorm aan samenwerking bij de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein. Dit bedrijvenschap neemt de ontwikkeling, acquisitie en het beheer van het bedrijventerrein Harnaschpolder voor haar rekening in opdracht van beide gemeenten. Akro Consult geeft hier commercieel leiding aan.

Doorstart ontwikkeling Entree Oost, Haarlem

Veranderende vraag en economische omstandigheden maken dat nieuwbouwontwikkelingen soms opnieuw doordacht en opgestart moeten worden. Die expertise heeft Akro Consult ingebracht in het project  Entree Oost. Samen met de gemeente Haarlem en de ontwikkelcombinatie OC023 (BPD,Slokker Vastgoed, AM en Ymere) is in 2015 onder leiding van Akro Consult een nieuw masterplan vastgesteld en vertaald in een bestemmingsplan. De eerste bouwactiviteiten gaan in 2016 van start. Inmiddels voert Akro Consult ook het procesmanagement voor Entre West, dat al verder in ontwikkeling is.

Herontwikkeling winkelcentrum Schalkwijk, Haarlem

Voor dit tweede winkelcentrum van de stad met een rol als koopcentrum voor de regio werden al lange tijd plannen gemaakt voor herontwikkeling. Versnipperd eigendom, concurrentie in de regio en veranderingen in het winkelgedrag stonden dit in de weg. Onder aansturing van Akro Consult dat namens de gemeente het projectmanagement voert, ligt er nu een definitief bestemmingsplan en start op korte termijn de marktselectie voor een nieuwbouwontwikkeling met supermarkten, afzoomwinkels, een parkeergarage en woningen.

Akro Consult Logo