Project herontwikkeling centrumgebied Bakel gestart

18 september 2017

Roger Kersten en Martine van Neer van Akro Consult zijn afgelopen week gestart als dorpsregisseur voor Bakel. Samen met de gemeente en de dorpsraad De Stem Van Bakel gaan zij bekijken hoe in het kerngebied van Bakel meer eenheid en dynamiek kunnen komen. Dit gebied is dringend aan nieuwe impulsen toe. Een inventarisatie van De Stem van Bakel leerde dat ongeveer veertig locaties direct of op korte termijn aandacht behoeven. Het straatbeeld kan meer eenheid gebruiken en door het wegvallen van een aantal voorzieningen is ook de levendigheid achteruit gegaan.

Levendig centrumgebied

In de Dorpsvisie, die De Stem Van Bakel afgelopen jaar opstelde, is een levendig en levensvatbaar centrumgebied dan ook één van de speerpunten. Hieruit vloeide de behoefte voort aan een ‘dorpsregisseur’, een externe expert die samen met de dorpsraad, gemeente, belanghebbenden en inwoners een gedegen plan maakt voor het kerngebied. Op 20 april maakte de gemeenteraad hiervoor budget vrij. Akro Consult won vervolgens de selectieprocedure voor de dorpsregisseur.

Onderwerp:

Project herontwikkeling centrumgebied Bakel gestart

Akro Consult Logo