6 maart 2016

Het winkelcentrum in het Haarlemse Schalkwijk is het tweede winkelcentrum van de stad en vervult een rol als koopcentrum voor de regio. Sinds lange tijd worden door de gemeente Haarlen en de vastgoedeigenaren plannen gemaakt voor herontwikkeling van het winkelcentrum. Het doel hiervan is een beter en eigentijdser winkelcentrum te maken dat met toevoeging van functies als wonen, een bioscoop, horeca en opgeknapte verbljifsruimte, ook een belangrijkere rol speelt voor de buurt. Het versnipperde eigendom, concurrentie in de regio en veranderingen in de winkelmarkt hebben lange tijd realisatie belemmerd. Momenteel is er een vastgesteld bestemmingsplan vindt op korte termijn een marktselectie plaats voor een nieuwbouwblok met supermarkten, afzoomwinkels, een parkeergarage en woningen. Akro Consult vult het projectmanagement namens de gemeente in.

Expertise:

Meer weten:

Akro Consult Logo