Koninklijke Verenigde Leder, Oisterwijk

24 februari 2016

Voor de gemeente Oisterwijk is een risicoanalyse gemaakt voor de herstructurering van het voormalige fabriekscomplex Koninklijke Verenigde Leder. Met deze analyse zijn de aard en omvang van de planrisico’s in beeld gebracht en kunnen deze gedurende de planontwikkeling en –uitvoering worden beheerst.

Expertise:

Finance

Meer weten:

Akro Consult Logo