Vastgoed- en gebiedsontwikkeling

Procesmanagement
Marktselecties en
aanbestedingen
Co-creatie en
transformatie
Finance
Strategie- en
organisatieontwikkeling

Akro Consult maakt het verschil met procesmanagement plus. Een werkwijze waarbij we:

  • al vroeg in het ontwikkelproces de effectieve vraag in beeld brengen. Bijvoorbeeld via marktconsultaties. Een werkwijze die we toepassen bij nieuwbouwlocaties maar ook bijvoorbeeld bij herontwikkeling van bestaand vastgoed.
  • het ontwikkeltraject als het ware omdraaien. We beginnen bij de eindgebruiker en de exploitatiemogelijkheden. De partijen betrekken we er zo vroeg mogelijk bij vanuit een breed netwerk in de markt.
  • de financiële bewegingsruimte voortdurend in het oog houden, risico’s vroegtijdig onderkennen en daar actief op sturen. Een belangrijk gegeven is onze continue monitoring van ontwikkelingen in grondbeleid, grondposities en waarde- en kostenontwikkelingen van vastgoed en gronden.
  • zorgen dat gemaakte afspraken worden nagekomen. Dit geldt zowel in ons dagelijkse werk als in bijvoorbeeld uiteindelijke contractvorming en contractbeheer.
  • wat we buitenshuis adviseren we ook thuis doen. Samen met onze opdrachtgevers en partners kijken we continue naar optimalisering van het proces. Wat voor vastgoed- en gebiedsontwikkeling geldt, geldt ook voor ons werkwijze: duurzaam blijven sleutelen aan een betere dienstverlening.

Actueel

Advisering revitalisering vakantieparken Tonselse Veld

20 december 2018

Tonselse Veld ligt op het grondgebied van de gemeenten Ermelo en Harderwijk. Het is een gebied…

Lees meer

Ontwikkeling tenderstrategie Floating Office Rotterdam

20 december 2018

De gemeente Rotterdam heeft het winnende bid gedaan voor het huisvesten van het Global Center on…

Lees meer

Marktanalyse en advisering woningbouwproject Veghels Buiten

20 december 2018

Akro Consult is door de vof Van de Ven – van Wanrooij gevraagd om een analyse…

Lees meer

Actieve acquisitie en ontwikkeling, bedrijventerrein Harnaschpolder

5 maart 2016

Met het bedrijvenschap Harnaschpolder geven de gemeenten Den Haag en Midden-Delfland vorm aan samenwerking bij de…

Lees meer

Advisering revitalisering vakantieparken Tonselse Veld

20 december 2018

Tonselse Veld ligt op het grondgebied van de gemeenten Ermelo en Harderwijk. Het is een gebied…

Lees meer

Ontwikkeling tenderstrategie Floating Office Rotterdam

20 december 2018

De gemeente Rotterdam heeft het winnende bid gedaan voor het huisvesten van het Global Center on…

Lees meer

Marktanalyse en advisering woningbouwproject Veghels Buiten

20 december 2018

Akro Consult is door de vof Van de Ven – van Wanrooij gevraagd om een analyse…

Lees meer

Actieve acquisitie en ontwikkeling, bedrijventerrein Harnaschpolder

5 maart 2016

Met het bedrijvenschap Harnaschpolder geven de gemeenten Den Haag en Midden-Delfland vorm aan samenwerking bij de…

Lees meer
Akro Consult Logo