Vastgoed- en gebiedsontwikkeling

Vastgoed- en gebiedsontwikkeling

Akro Consult maakt het verschil met procesmanagement plus. Een werkwijze waarbij we:

  • al vroeg in het ontwikkelproces de effectieve vraag in beeld brengen. Bijvoorbeeld via marktconsultaties. Een werkwijze die we toepassen bij nieuwbouwlocaties maar ook bijvoorbeeld bij herontwikkeling van bestaand vastgoed.
  • het ontwikkeltraject als het ware omdraaien. We beginnen bij de eindgebruiker en de exploitatiemogelijkheden. De partijen betrekken we er zo vroeg mogelijk bij vanuit een breed netwerk in de markt.
  • de financiële bewegingsruimte voortdurend in het oog houden, risico’s vroegtijdig onderkennen en daar actief op sturen. Een belangrijk gegeven is onze continue monitoring van ontwikkelingen in grondbeleid, grondposities en waarde- en kostenontwikkelingen van vastgoed en gronden.
  • zorgen dat gemaakte afspraken worden nagekomen. Dit geldt zowel in ons dagelijkse werk als in bijvoorbeeld uiteindelijke contractvorming en contractbeheer.
  • wat we buitenshuis adviseren we ook thuis doen. Samen met onze opdrachtgevers en partners kijken we continue naar optimalisering van het proces. Wat voor vastgoed- en gebiedsontwikkeling geldt, geldt ook voor ons werkwijze: duurzaam blijven sleutelen aan een betere dienstverlening.

Actueel

Fokkerkantoor

Fokker behouden voor Papendrecht. In die ambitie heeft Akro Consult de gemeente Papendrecht ondersteund met het…

Lees verder

Harnaschpolder

Bedrijventerrein als product van samenwerking. Dat is voor de gemeenten Den Haag en Midden-Delfland de aanleiding…

Lees verder

Koepelgevangenissen

De Koepelgevangenissen in Arnhem, Breda en Haarlem zijn niet meer geschikt als penitentiaire inrichting. Het Rijk…

Lees verder
Akro Consult Logo