Spring naar content

Vastgoed- en gebiedsontwikkeling

Procesmanagement
Marktselecties
Co-creatie
Finance
Strategie- en
organisatieontwikkeling

Samenwerking bij gebieds- en vastgoedontwikkeling

Akro consult maakt als adviesbureau in de gebiedsontwikkeling ruimte voor samenwerking bij gebiedsontwikkeling en vastgoedontwikkeling door:

  • partijen op een lijn brengen met respect voor ieders positie;
  • verbindingen maken met praktische oplossingen, bewezen instrumenten en kennis van zaken;
  • voortdurende monitoring van afspraken en contracten tijdens het ontwikkelproces;
  • resultaatgericht werken in termen van realisatie en impact;
  • de financiële bewegingsruimte voortdurend in het oog houden, risico’s vroegtijdig onderkennen en daar actief op sturen. Een belangrijk gegeven is onze continue monitoring van ontwikkelingen in grondbeleid, grondposities en waarde- en kostenontwikkelingen van vastgoed en gronden;
  • zorgen dat gemaakte afspraken worden nagekomen. Dit geldt zowel in ons dagelijkse werk als in bijvoorbeeld uiteindelijke contractvorming en contractbeheer;
  • wat we buitenshuis adviseren we ook thuis doen. Samen met onze opdrachtgevers en partners kijken we continue naar optimalisering van het proces. Wat voor vastgoed- en gebiedsontwikkeling geldt, geldt ook voor ons werkwijze: duurzaam blijven sleutelen aan een betere dienstverlening.

Procesmanagement bij Tenders

Procesmanagement bij Tenders en in de gebiedsontwikkeling heeft als doel de betrokkenen continu te informeren over de voortgang van gebiedsontwikkeling, aanbesteding of verkoopprocedure. Te denken valt aan informatievoorziening over het gezamenlijke proces maar ook over de voortgang van de voorbereiding en besluitvorming binnen de betrokken partijen.

Akro Consult biedt als procesmanager een integrale bewaking van gemaakte procesafspraken, de financiële kaders en de juridische toetsing aan alle betrokken partijen bij vastgoedontwikkeling, gebiedsontwikkeling en bij tenders.

Akro Consult heeft haar eigen Tenderpagina waarmee communicatie met betrokken marktpartijen mogelijk is.

Scroll naar boven