Vastgoed- en gebiedsontwikkeling

Vastgoed- en gebiedsontwikkeling

Akro Consult maakt het verschil met procesmanagement plus. Een werkwijze waarbij we:

  • al vroeg in het ontwikkelproces de effectieve vraag in beeld brengen. Bijvoorbeeld via marktconsultaties. Een werkwijze die we toepassen bij nieuwbouwlocaties maar ook bijvoorbeeld bij herontwikkeling van bestaand vastgoed.
  • het ontwikkeltraject als het ware omdraaien. We beginnen bij de eindgebruiker en de exploitatiemogelijkheden. De partijen betrekken we er zo vroeg mogelijk bij vanuit een breed netwerk in de markt.
  • de financiële bewegingsruimte voortdurend in het oog houden, risico’s vroegtijdig onderkennen en daar actief op sturen. Een belangrijk gegeven is onze continue monitoring van ontwikkelingen in grondbeleid, grondposities en waarde- en kostenontwikkelingen van vastgoed en gronden.
  • zorgen dat gemaakte afspraken worden nagekomen. Dit geldt zowel in ons dagelijkse werk als in bijvoorbeeld uiteindelijke contractvorming en contractbeheer.
  • wat we buitenshuis adviseren we ook thuis doen. Samen met onze opdrachtgevers en partners kijken we continue naar optimalisering van het proces. Wat voor vastgoed- en gebiedsontwikkeling geldt, geldt ook voor ons werkwijze: duurzaam blijven sleutelen aan een betere dienstverlening.

Actueel

Nieuwe Reiswijzer Gebiedsontwikkeling – begin 2019

Lees verder

Begeleiding verkoopteam Kickersbloem 3 Hellevoetsluis

Lees verder

Fokkerkantoor

Fokker behouden voor Papendrecht. In die ambitie heeft Akro Consult de gemeente Papendrecht ondersteund met het…

Lees verder
Akro Consult Logo