Procesmanagement

Procesmanagement
Marktselecties en
aanbestedingen
Co-creatie en
transformatie
Finance
Strategie- en
organisatieontwikkeling

Samenwerking

Ons bureau maakt ruimte voor samenwerking bij gebieds-
en vastgoedontwikkeling door:

  • partijen op een lijn brengen met respect voor ieders positie
  • verbindingen maken met praktische oplossingen, bewezen instrumenten en kennis van zaken
  • voortdurende monitoring van afspraken en contracten tijdens het ontwikkelproces
  • resultaatgericht werken in termen van realisatie en impact

Procesmanagement bij Tenders

Procesmanagement bij Tenders en in de gebiedsontwikkeling heeft als doel de betrokkenen continu te informeren over de voortgang van gebiedsontwikkeling, aanbesteding of verkoopprocedure. Te denken valt aan informatievoorziening over het gezamenlijke proces maar ook over de voortgang van de voorbereiding en besluitvorming binnen de betrokken partijen.

Akro Consult biedt als procesmanager een integrale bewaking van gemaakte procesafspraken, de financiële kaders en de juridische toetsing aan alle betrokken partijen bij vastgoedontwikkeling, gebiedsontwikkeling en bij tenders.

Akro Consult heeft haar eigen Tenderpagina waarmee communicatie met betrokken marktpartijen mogelijk is.

Akro Consult Logo