Procesmanagement

Procesmanagement

Ons bureau maakt ruimte voor samenwerking bij gebieds-
en vastgoedontwikkeling door:

  • partijen op een lijn brengen met respect voor ieders positie
  • verbindingen maken met praktische oplossingen, bewezen instrumenten en kennis van zaken
  • voortdurende monitoring van afspraken en contracten tijdens het ontwikkelproces
  • resultaatgericht werken in termen van realisatie en impact

Procesmanagement is in onze visie steeds meer een combinatie van offline en online, digitale contacten en face-to-face bijeenkomsten. De digitale dimensie geeft alle betrokken partijen de gelegenheid om real-time geinformeerd te blijven over de voortgang.

Niet alleen over het gezamenlijke proces maar ook over de voortgang van de voorbereiding en besluitvorming binnen de betrokken partijen. Akro is bezig om dit te vertalen in een digitaal platform per project.

Daarmee bieden wij een integrale bewaking van gemaakte procesafspraken, de financiële kaders en de juridische toetsing aan alle betrokken partijen bij vastgoed- en gebiedsontwikkeling.

Akro Consult Logo